Iз янголом на плечIКатегории Iван Малкович ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Старосвiтська балада Краєм свiту, уночi, при Господнiй при свiчi хтось бреде собi самотньо iз янголом на плечi. Йде в нiде, в невороття, йде лелiйно, як дитя, i жене його у спину сiрий маятник життя, — щоб не вештав уночi при Господнiй при свiчi, щоб по свiтi не тинявся iз янголом на плечi. Вiє вiтер вировий, виє Iрод моровий, маятник все дужче бухка, стогне янгол ледь живий, а вiн йде i йде, хоча вже й не дихає свiча, лиш вуста дрижать гарячi: янголе, не впадь з плеча. Коментар Людину, за бiблiйною легендою, супроводжує в життi янгол-охоронець. Але й людина має право вибирати, як ïй чинити, як будувати своє життя. Хтось вибирає для себе важкi шляхи, хтось — легшi. Лiричний герой поезiï 1. Малковича Iз янголом на плечi, як бачимо, обрав собi важкий шлях пошукiв, долання перешкод. I як важливо, щоб йому стало снаги й сил пройти цей шлях, коли навiть янгол ледь живий вiд утоми! Хоч твiр i названий старосвiтською баладою, його проблеми звучать цiлком актуально й донинi.

Метки Iз янголом на плечi, IВАН МАЛКОВИЧ, СВIТ УКРАÏНСЬКОÏ ПОЕЗIÏ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Iз янголом на плечI